Actievoorwaarden en Spelregels Winacties

Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Hello uitzendbureau gevestigd te Groningen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je onze facebookpagina hebt geliket. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

6.1. We geven een gevulde gereedschapswagen weg van Mannesmann. Gevuld met 137 stuks gereedschap.

6.2. Je doet mee wanneer je onze facebookpagina liked.

6.3 De actie moet minimaal in totaal 200 likes opleveren op de Facebookpagina van Hello Uitzendbureau binnen de actieperiode voordat we de gereedschapswagen gaan verloten.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie geïnformeerd via onze facebookpagina.

10. Hello Uitzendbureau kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Hello Uitzendbureau voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je blijft tevens op de hoogte van al onze nieuwste vacatures via Facebook.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Hello Uitzendbureau.

17. Hello Uitzendbureau handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Hello Uitzendbureau.

21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Hello Uitzendbureau Postbus 11077, 9700 CB Groningen, 050-7074774 e-mail: info@hellouitzendbureau.nl.